ประวัติ

ยินดีต้อนรับสู่ Thai Translate and Interpret (บริการแปลและล่ามภาษาไทย) 

ผมชื่อนายทศพร ไพยะกาญจน์ ชื่อเล่น เท่ ขอแนะนำตัวและบริการของต่างๆ ดังต่อไปนี้ครับ

แทนั่งอยู่ในสำนักงานและยิ้มโดยมีเมืองอยู่เบื้องหลัง

ผมเติบโตในจังหวัดอุบลราชธานี เมืองดอกบัวงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ล้อมรอบไปด้วยนาข้าว น้ำตก และวัดแสนงดงาม ตั้งแต่เด็กผมหลงใหลเรื่องภาษาและการสื่อสาร ผมชอบเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนใหม่ๆ และชอบอ่านหนังสือและดูภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ

หลังจบมัธยมปลาย ผมจึงสานต่อความชอบด้านภาษาและสมัครเข้าเรียนภาควิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมเรียนวิชาสัทศาสตร์ โครงสร้างภาษา ภาษาศาสตร์สังคมและการแปล ผมสนใจสาขาการแปลและการล่ามเป็นพิเศษ ผมหลงใหลเรื่องความหมายระหว่างภาษาและวัฒนธรรมและชอบความท้าทายเวลาค้นหาคำ วลี และประโยคที่มีความหมายเหมือนกันเพื่อแปลเป็นอีกภาษาหนึ่ง

นอกจากเรื่องเชิงวิชาการ ผมยังเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ผมเข้าร่วมชมรมโต้วาทีภาษาอังกฤษและมีโอกาสฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังกับเจ้าของภาษาและเพื่อนๆ ผมยังได้เป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าเนื่องจากผมต้องอธิบายแนวคิดด้านภาษาที่ซับซ้อนผ่านวิธีการที่เรียบง่ายและใช้ได้จริง

หลังจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมตัดสินใจประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมด้านภาษา ผมทำงานเป็นนักแปลและล่ามภาษาไทย-อังกฤษอิสระในประเทศไทยและสร้างเครือข่ายการแปลทั้งในและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2562 ผมย้ายมาอยู่ประเทศไอร์แลนด์เพื่อทำงานเป็นนักวิเคราะห์ภาษาให้บริษัทข้ามชาติที่เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาแบบธรรมชาติ ผมได้ใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ในการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ให้จดจำและสร้างข้อความพูดคุยกับมนุษย์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผมยังได้ให้คำแนะนำด้านภาษาและควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ในฐานะนักแปลและล่ามภาษาไทย-อังกฤษมืออาชีพ ผมมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านภาษาคุณภาพสูงที่ถูกต้องแม่นยำต่อลูกค้า ผมเข้าใจว่าภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังและการแปลผิดหรือความเข้าใจผิดอาจทำให้เกิดผลร้ายแรงในภายหลัง ผมจึงให้บริการแปลและล่ามที่ครอบคลุมรายละเอียดปลีกย่อยของภาษาต้นทางและสื่อความหมายที่ถูกต้องออกมาในภาษาปลายทาง ไม่ว่าคุณต้องการแปลเอกสารทางกฎหมาย คู่มือทางเทคนิค ใบปลิวการตลาด ภาพยนตร์ หรือเว็บไซต์ ผมมั่นใจว่าผมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

ขอบคุณที่สละเวลาอ่านประวัติของผม หากมีคำถามหรือต้องการพูดคุยเรื่องบริการด้านภาษา สามารถติดต่อผมได้ ผมหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณในอนาคตนะครับ